ขั้นตอนการดำเนินงาน

4 Feb

1.  เสนอโครงร่างโครงการ

2.  ศึกษาปัญหา

3.  รวบรวมข้อมูล

4.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

5.  ลงมือดำเนินงาน

6.  ตรวจสอบหลังการลงมือดำเนินงาน

7.  ปรับปรุงแก้ไขโครงการ

8.  สรุปผลการดำเนินงาน/นำเสนอข้อมูล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: