ที่มาและความสำคัญของรายงานโครงงาน หลักการและเหตุผล

4 Feb

หลักการและเหตุผล

การทำขนมไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สืบสานอนุรักษ์ของไทยที่กำลังจะเลือนหายไป ให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จัก ซึ่งจริงๆแล้วขนมไทยมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา ที่ตกแต่งออกมาสวยงาม ขั้นตอนในการทำอย่างประณีต และรสชาติที่โดดเด่น ตามแบบฉบับของคนไทยโบราณ และที่สำคัญ ขนมไทยส่วนมากเป็นขนมที่มีความเป็นมงคลอยู่ในตัวอีกด้วย ดั้งนั้นการทำโครงงาน ชิ้นนี้ขึ้นมา ทางสมาชิกในกลุ่มจึงอยากจะแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของขนมไทย ซึ่งได้แก่  ขนมเทียน  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์์

1.  เพื่อศึกษาวิธีการทำขนมเทียน

2.  เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.  เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

4.  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

5.  เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนมไทยให้คงอยู่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: